Q U I N T E S S E N T I A L + L I F E S T Y L E
.
.

.

.

Friday, February 13, 2015

SILALIMA

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
COURTYARD
POOL
SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
COURTYARD
POOL

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
COURTYARD
POOL

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
COURTYARD
POOL

SILALIMA
DESIGN BY ATELIER DIA

FRONT ENTRY

SILALIMA
DESIGN BY ATELIER DIA

FRONT ENTRY

SILALIMA
DESIGN BY ATELIER DIA

FRONT

SILALIMA
DESIGN BY ATELIER DIA

ROOM TO ROOM CORTYARD

SILALIMA
DESIGN BY ATELIER DIA

BATH ROOM COURTYARD

SILALIMA
DESIGN BY ATELIER DIA

FRONT SIDE
ENTRY


SILALIMA
DESIGN BY ATELIER DIA

FRONT OFFICE
RECEPTION

SILALIMA
DESIGN BY ATELIER DIA

THE STAIR

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

STAIR BY ATELIER DIA

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA

LOTENG
LOUNGE

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA

LOTENG
LOUNGE

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA

LOBBY
LOUNGE

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA

LOTENG
LOUNGE

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
COURTYARD
LOTENG
LOUNGE

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
COURTYARD
LOTENG
LOUNGE

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
COURTYARD
LOTENG
LOUNGE

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
FRONT OFFICE
+
LOBBY

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
ENTREE

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
COURTYARD
LOTENG
LOUNGE

SILALIMA
THE PASSAGE

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
POOL ENTRY


SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA
SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

ROOM # 5 10 

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

PASSAGE TO ROOM
SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

PASSAGE TO ROOM

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

PASSAGE TO ROOM

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

PASSAGE TO ROOM  COURTYARD
SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

LOUNGE /  COURTYARD


SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

PASSAGE TO ROOM 


SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

IN ROOM / BATH COURTYARD

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

  BATH COURTYARD

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

IN ROOM / BATH COURTYARD

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

IN ROOM COURTYARD

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

IN ROOM COURTYARD

V


SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

IN ROOM COURTYARD

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

IN ROOM COURTYARD

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

IN ROOM COURTYARD + OPEN BATH 

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

IN ROOM COURTYARD

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

IN ROOM COURTYARD

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

IN ROOM COURTYARD


SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

FRONT ELEVATION

SILALIMA
DESIGN / ATELIER DIA

PASSAGE TO ROOM  COURTYARD

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
COURTYARD
POOL

SILALIMA
DESIGN | ATELIER DIA
COURTYARD
POOL